FINANCE: ”Psykologi är en stor del av ekonomi”

Av: Nathalie Wänblad

De började med en fond och ett större kapitalförvaltningsuppdrag, tiden gick, en till fond skapades, och en till, och en till. PriorNilsson Fonder har sedan 2002 framgångsrikt ägnat sig åt kapitalförvaltning. Hemligheten? Erfarenhet, kunskap och få innehav.

PriorNilsson Fonder grundades 2002, en produkt av vännerna Torgny Prior och PO Nilssons gemensamma syn på aktiemarknaden. Båda är förvaltare med erfarenhet från bland annat Riksbankens Jubileumsfond respektive Alfred Berg Fondkommission. I dag är de nio personer som sitter på kontoret i city, varav tre arbetar med förvaltning.

– Det är Torgny, Martin Lindqvist och jag. Martin står för den yngre generationen och kommer in med all den energi och kunskap som unga har. Vi är alla aktienördar och har hållit på med det här sedan vi var små, säger PO Nilsson som köpte sina första aktier som sjuåring.

PriorNilsson Fonder sysslar med aktiv förvaltning, det vill säga att de handplockar de bolag som de tror kommer gå bättre än index. De utmärker sig med att ha få innehav oavsett fond, vilket ger mer tid åt att förstå varje enskilt innehav och dess positioner. De kan luta sig mot gedigen kunskap och stor erfarenhet, en inte helt oviktig fördel i det här sammanhanget.

– Att förstå börser, kurser, bolag och hur de värderas handlar inte bara om ekonomisk fakta, utan det handlar också om förväntan och mänskligt beteende, hur man reagerar på vissa utfall som till exempel med Trump och Brexit. Psykologi är en stor del av ekonomi. Erfarenhet spelar inte en obetydlig roll i det här fallet. Vi har gått igenom en hel del företagsrapporter, kriser, krascher och uppgångar, det tillför en del, säger PO Nilsson.

Vad är grunden till er framgång?

– Vi tror på hårt arbete, att läsa och förstå bolag. Det som är speciellt för oss är att vi har stor active share, som det heter på engelska, få innehav och så sättet vi arbetar på. Vi har lyckats väldigt bra med att undvika katastrofer. Det är många som tror att de måste hitta aktierna som går upp 100 procent, men du behöver inte alltid hitta vinnaraktierna varje år för att det ska gå bra. Om du hela tiden ska jobba mot index och skapa mer avkastning än dina konkurrenter eller en indexfond så gäller det framförallt att undvika förloraraktierna.

Torgny Prior och PO Nilssons

Vilka är skillnaderna mellan era fonder?

– Våra produkter är väldigt olika till sin karaktär. Vi tror att om du gillar vårt sätt att se på aktier och hur vi förvaltar pengar så kommer du också kunna hitta bra produkter hos oss.

Sverige Aktiv är en fullt investerad Sverigefond, det vill säga alla pengar som finns där är investerade i aktier. Realinvest är också en fullt investerad fond. Den investerar i bolag med en hög andel reala tillgångar så som råvaror, fastighetsbolag, skogsbolag eller kraftbolag. Den investerar inte bara i Sverige utan även i andra länder, framförallt i Norden och USA. Sedan har vi två hedgefonder, Yield och Idea. Yield är marknadsneutral, plus minus tio procent mot marknaden. Idea är betydligt mer exponerad mot aktier, här ligger vi ungefär 50 upp till 130 procent mot marknaden.

Vad ska varje fond generera, på ett ungefär?

– Det varierar ganska mycket, det är en väldig skillnad mellan de här fyra produkterna. Sverige Aktiv ska gå bättre än index. Yield, som är den neutrala hedgefonden, ska gå bättre än pengar på bank eller ränta, tanken är att den ska generera några procent bättre än räntan per år. Idea ska i snitt generera någonstans runt tio procent per år. Med Realinvest är det svårare att säga vad den ska generera, där har vi ingen målavkastning. Den passar dig som gillar reala tillgångar och en defensiv portfölj. Det har gått väldigt bra för Realinvest men det är också en effekt av bland annat ränteläget.

Hur går processen till när ni hittar nya bolag?

– Det är en mängd olika faktorer som kan trigga igång den processen. Om det till exempel blir en kraftig rörelse på dollar tittar vi på de bolag som kan tänkas gynnas eller missgynnas av den rörelsen, ligger det i folks förväntan? Om något bolag som vi tycker om gynnas av att det funkar i konjunkturen och att alla de här bitarna stämmer, ja, då kanske vi köper, ett förenklat exempel. Det kan också hända att vi börjar titta på ett bolag som bestämmer sig för att göra något annorlunda, att de förändrar en struktur som vi tror kan skapa aktievärde.

Har ni någon specifik kundgrupp?

– Det är väldigt olika, allt från småsparare till stora institutioner, föreningar och liknande. Det har varierat lite över tiden också, beroende på vad folk har för behov av våra produkter. Just nu ökar till exempel intresset för vår hedgefond Yield väldigt mycket eftersom folk har svårt att hitta avkastning i räntor. Många av våra kunder har också hittat oss via PPM för att Sverige Aktiv har gått väldigt bra och för att Realinvest har gått fantastiskt bra. PPM har inga hedgefonder så det är roligt att vi har vanliga fonder som premiepensionssystemet kan ta in. Man måste försöka hitta en spridning bland sina kunder så att man inte är för beroende av en kundgrupp.

Vilken effekt tror du Donald Trumps seger kan få på aktiemarknaden?

– Aktiemarknaden brukar ofta ställa in sig på den här typen av händelser rätt raskt. Jag tror inte man ska överdriva att han kommer förändra så jättemycket. I slutändan handlar det ändå om företagens förmåga att generera vinster. Oron är en mycket mer medial framtoning, de blåser hela tiden upp sådana här händelser, det var likadant med Brexit. En faktor som är av större vikt är om det skulle leda till en kraftig uppgång på räntan. En kraftig ränteuppgång är definitivt negativt för börsen och mycket värre än Trump.

Vad är viktigast att tänka på när du ska placera pengar?

– Om du ska bli nöjd med din avkastning är det bra om du ägnar lite tid åt att förstå vad det är du köper. Nästan alla andra produkter som vi konsumerar i dag vet vi varför vi köper. Exempelvis för att de är ekologiska, för att de är bra eller någonting annat, det är likadant med aktier. Du måste veta vad du gör med dina pengar, speciellt eftersom det ofta rör sig om stora belopp. Om du inte vet varför du har köpt något vet du inte heller varför du ska sälja det. Sprid dina tillgångar, ha en bra mix av fonder och aktier. Jag tror på ett kontinuerligt sparande i aktier, det ger en bra utveckling över tid. Det du alltid kan trösta dig med om det inte har gått som du har tänkt dig är att det alltid finns möjligheter på aktiemarknaden. Det finns lika många möjligheter i dag som det fanns i går. Det finns alltid något nytt du kan göra, däremot behöver du inte alltid göra det själv, om du inte är jätteinsatt. För vanliga sparare kan fonder, som har en bättre riskspridning än aktier, vara att föredra framför direktägande i aktier. Välj duktiga fondförvaltare med bra performance.