Fonden med Passion för låg risk

10TEN Kvanthedge är en hedgefond som handlar med aktier i Europas största noterade bolag. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder en egen matematiska modell som ska minska risken ytterligare.

10TEN  är en specialfond i kategorin hedgefonder. Det betyder att man arbetar med ett friare placeringsmandat än traditionella värdepappersfonder.
Större delen av fondens avkastning genereras genom aktiv matematisk och vi gör affärer huvudsakligen på storbolagslistorna.

Fonden kan passa in i din portfölj som alternativ till både ränte- och aktieplaceringar. Tanken är att du kan lägga en del av dina mandat i hedgefonden 10TEN Kvanthedge istället. Fonden handlar aktivt med cirka 30 procent av fondförmögenheten, många små placeringar görs dagligen. Hela 80 procent är dagliga affärer, men både korta och långa positioner förekommer. Den delen av fonden fungerar som avkastningsmotor.
Cirka 60 procent av fondförmögenheten utgörs av räntepapper och obligationer. Långa placeringar med låg risk. Det fungerar som extra skydd mot oförutsedda händelser i omvärlden. Som en krockkudde ungefär. Därutöver har fonden tio procent i likvida medel.

10ten Kvanthedge är den första och enda fond i världen som använder vår egen matematiska modell. Modellen bygger på en idé om att effektivt förhindra förluster. Vi smålänningar är nämligen inte så förtjusta i att förlora.

Modellen ska lösa ett knepigt matematiskt problem på ett kreativt men ändå säkert sätt. Den utmanar klassiska analysmodeller och med hjälp av modellen vill 10TEN skapa nya möjligheter och gärna höja förtroendet för hela branschen. Målet är att vara Sveriges bästa hedgefond tio år i rad mätt i sharpekvot. Ju högre sharpekvot desto bättre avkastning i förhållande till risken. Man vill ge fondandelsägare en långsiktigt hög avkastning med låg risk.

Läs mer på www.10TEN.se