SAMARBETE: Bygg din fastighetsportfölj utanför börsen med Tessin

HyperFocal: 0

I samarbete med Tessin

Crowdfunding är en form av investering som fullkomligt exploderat de senaste åren. Huvudsyftet med crowdfunding är att låta ett större antal investerare bidra med mindre summor snarare än att ha ett fåtal större investerare. På detta sätt blir finansieringen av olika projekt mindre riskfyllda då det ger en bredare finansiell grund att stå på. Nu har crowdfunding även tagit sig in på den svenska fastighetsmarknaden genom Tessin. Undvik börsens svängningar men ändå få en årlig avkastning runt tio procent. Detta genom att direktinvestera i fastigheter. Lifestyle har träffat Jonas Björkman, VD på Tessin, som berättar om hur idéen föddes och styrkan i att ha en diversifierad investeringsportfölj.

– Det är bra att diversifiera investeringsportföljen. Fastighetsinvesteringar är en väldigt tydlig investering där det är enkelt att se hur affären är uppbyggd. Crowdfunding och fastigheter har dessutom visat sig vara en perfekt kombination, säger Jonas Björkman, vd på Tessin.

Utan ett stort bankkonto och tillgång till slutna nätverk har det tidigare varit svårt att direktinvestera i fastigheter. Jonas Björkman har alltid varit intresserad av fastighetsinvesteringar, men liksom många andra småsparare haft det svårt att ta sig in på marknaden.

– Som jag såg det var fastighetsfonder min enda chans att som småsparare få tillgång till marknaden, men där utsätts man för börsrisk. Aktier och fonder har en tendens att fluktuera på ett sätt som har mer att göra med masspsykologi än ekonomi, säger Jonas Björkman.

Jonas såg ett land med en allt större bostadsbrist samtidigt som erfarna fastighetsutvecklare stod utan finansiering från bankerna på grund av ett för litet eget kapital. Tessin föddes därför ur idén att ge privatsparare chansen att investera direkt i fastigheter – utan mellanhänder.

Sedan Basel III-reglerna infördes 2013 har behovet av alternativ finansiering har dessutom blivit ännu större. Belåningskraven för byggprojekt har skärpts från omkring 80 procent till 60 procent lånat kapital. Projektägaren måste alltså ha mer eget kapital än tidigare för att kunna gå till banken.

Jonas Björkman, VD

Med de nya kraven som bakgrund får Tessins kapital en hävstångseffekt som ger fastighetsutvecklarna tillgång till banklån med låg ränta. Fastighetsutvecklarna värderar tillskottet från Tessins medlemmar högt då det ligger till grund för att projektet kan lämna idéstadiet. Den årliga avkastningen på Tessins projekt återfinns därför i ett förhållandevis högt spann på mellan 9 och 13 procent.

Samtliga investeringar har varit lyckade

– Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten, berättar Jonas Björkman.

För att kunna investera i projekt via Tessin krävs en minimiinvestering på mellan 20 000 och 50 000 kronor. Formerna för de investeringar som Tessin förmedlar varierar. De kan vara i form av preferensaktier eller i form av lån med säkerhet. De kan ske som en direktinvestering i ett bolag eller vara specifikt kopplade till ett projekt. Hittills har samtliga investeringar varit lyckosamma.

– Vi tackar nej till projekt som vi inte tror på. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det inte finns helt riskfria investeringar som ger god avkastning, säger Jonas Björkman.

Tessin erbjuder även ytterligare en finansieringsform för hyreshus som ombildats till bostadsrättsföreningar där Tessins medlemmar övertar den tidigare hyreshusägarens fordran på bostadsrättsföreningen.

– Just hyresbestånd är en investeringsform som vi kommer att fortsätta att satsa på. Det har förhållandevis låg risk och blir särskilt attraktiv om det skulle ske en avmattning på fastighetsmarknaden, säger Jonas Björkman.

Medlemmarna ska själva ha möjligheten att välja avkastning, risknivå och investeringshorisont och ett uttalat mål är erbjuda en bredd av fastighetsrelaterade investeringar, berättar Jonas Björkman.

– Vi vill erbjuda våra medlemmar en diversifierad fastighetsportfölj. Den typen av riskspridning är särskilt viktig om man i övrigt är utsatt för börsrisk, antingen genom annat sparande eller via sina pensionsfonder.

Sedan starten 2014 har Tessin vuxit sig rekordsnabbt till att bli Nordens största crowdfundingsajt. Man såg ett stort intresse från både fastighetsutvecklarna och sparare och idag har Tessin över 23 000 medlemmar. Tillsammans har man finansierat villor, radhus, lägenheter, industrihallar, lekland och hyresbestånd.

– Nästa år siktar vi på att bli fler än 35 000 medlemmar och förmedla en halv miljard kronor. Med tanke på vår nuvarande takt känns den målsättningen som mer än realistisk, säger Jonas Björkman.

Intresserad av att investera?

Tessin.se släpper kontinuerligt intressanta projekt att investera i. Du kan registrera dig för Tessins nyhetsbrev och på så sätt bevaka nya projekt som lanseras på plattformen.

Bevaka projekt från Tessin.se