Vägen till ett friskare liv

Denna artikel är ett samarbete med Lifestyle Publishing och Vegatus

Ingen ska behöva dö i onödan, det är visionen som genomsyrar Vegatus hälsoundersökningar. Vi träffade en av grundarna, neurokirurgen Jörgen Boëthius för att få en inblick i de positiva effekter som kan komma av att göra regelbundna hälsokontroller.

Av: Nathalie Wänblad 

De flesta av oss har nog ambitionen att leva ett långt och trivsamt liv, att på ålderns höst fortfarande ha orken att njuta av livet och kunna busa med barnbarnen. Trots vår ökade levnadsstandard och det faktum att vi lever allt längre är detta dock ingen självklarhet, allt för många välkomnas in i ålderdomen av sjukdomar.

Vegatus har sedan 2010 riktat in sig på att erbjuda hälsoundersökningar till såväl företag som privatpersoner. Deras vision är att ingen människa ska behöva dö i onödan, för att sjukdomar eller varningsklockor inte upptäcktes i tid.

– Vi sysslar med hälsokontroller därför att vi tror att vi på det sättet kan hitta väldigt mycket saker, tecken på begynnande sjukdomar. Tanken är att det ska vara förebyggande så att personer slipper bli sjuka helt enkelt, säger Jörgen Boëthius, neurokirurg och initiativtagare till Vegatus.

bigstock-close-up-of-patient-and-doctor-88695968Vegatus vänder sig till friska människor, det vill säga misstänker en person att den är sjuk bör den i första hand söka sig till en vårdcentral eller läkarmottagning. Hos Vegatus kan du välja mellan fyra olika undersökningar, Medi, Maxi, Maxi plus och Maxi plus med helkropps-MR, undersökningarna är en systematisk genomgång av kroppens organ, det som främst skiljer dem åt är vilka och hur många prover som inkluderas. Maxi är exempelvis speciellt inriktad på cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar, dessa sjukdomars utbrytande kan till stor del förhindras om de upptäcks i tid.

– Med cancer är det så att det bara finns en sak som gäller, att hitta det i tid. Det går i dagens läge att bota fler cancerpatienter men det är helt avgörande att det upptäcks i tid. Om vi tittar på den cancerform där du har bäst resultat så är det vid läppcancer. Det syns och är därför svårt att missa. Patienterna söker vård tidigt, innan det har blivit några metastaser, de opereras och blir friska. I stort sätt alla botas, 97 procent. Kan du bara upptäcka eller se det kan du bota de allra flesta, säger Jörgen Boëthius.

Hur går en hälsokontroll till?

– Vi börjar med att prata med patienten över telefon, vad de vill göra och vilken omfattning av undersökningen de vill ha. Om vi då tar en vanlig undersökning som exempel, så får patienten en tid där de träffar mig eller någon av de andra läkarna. Vi pratar och går igenom patientens hälsa innan vi undersöker och tar prover. Efter cirka 14 dagar kommer patienten tillbaka så vi kan gå igenom provresultaten. Båda dessa besök tar ungefär en timme. Skulle det då visa sig att proverna visar tecken till sjukdom, ja, då är de misstänkt sjuka och då skriver vi en remiss till en lämplig specialist inom landstinget. Om allt ser bra ut bokar vi in ett återbesök inom ett till tre år där vi gör om hela processen med nya undersökningar och prover. Ska man göra en sådan här typ av hälsokontroll är det meningslöst att bara göra det en gång.

Hur ofta bör en hälsokontroll genomföras?

– För personer som är under 50 år brukar vi säga var tredje år, ungefär. För personer som är över 50 år kan det variera, det beror lite på om de är ute efter det här med diabetes eller cancer, vi brukar diskutera med patienten om hur ofta de bör komma. Sedan är det inte heller som att vi har någon kristallkula och vet vad som kommer att hända. Utan vi måste tänka utifrån ett scenario som verkar bäst för varje enskild patient. Oftast kommer patienterna till oss en gång per år eller var tredje år, beroende på ålder. Vi kallar dem, precis som tandläkaren gör.

Hur vanligt är det att ni hittar något hos en patient som ändå känner sig helt frisk?

– Ja, om vi tar det här med förstadium till diabetes så rör det sig om att vi hittar något misstänkt hos cirka 25 procent av patienterna. Detta är alltså det i särklass vanligaste. Om vi sedan tittar på cancer så är det framför allt prostataproverna som gett utslag, där hittar vi misstänkta värden med jämna mellanrum.

bigstock-142733894De personer som kommer till er, är de väldigt hälsomedvetna?

– Jo, men det är de. Det är lätt att tro att de skulle vara extra oroliga, men så är det inte. De vill ha ordning och reda på tillvaron. Det är många egenföretagare som kommer till oss, det blir sådana effekter på familj och anhöriga, de har därför extra stor anledning att vilja undvika det oplanerade.  

– Det jag absolut tycker att man ska kolla upp är att man inte håller på att utveckla diabetes, det kan man börja göra någon gång vid 35 år. De flesta har naturligtvis inte utvecklat sjukdomen så tidigt men man kan redan då hitta tidiga tecken som gör att man kan hindra att sjukdomen smyger sig på en. Åldersdiabetes ger ingen symptom, till skillnad från den typ av diabetes som drabbar barn. Möjligtvis att man kan uppleva att man går upp lite i vikt, men det gör ju var och varannan människa. När en person med diabetes 2 får symptom har det gått långt och då finns det i princip inget att göra för att hindra att sjukdomen bryter ut utan man får inrikta sig på att behandla symptomen.